Resource Central mötesrumsbokning

Schemalägg möten och alla tillhörande tjänster på mindre än två minuter

Möterumsbokning

 

Sök efter tillgängliga mötesrum, hitta de lämpligaste rummen, boka möten och beställ tjänster med anpassade formulär – sedan är du klar.

Nu behöver du inte längre manuellt hantera avbokningar eller flera olika system när du beställer tillhörande tjänster och skapar interna tilldelningar eller fakturor.

Allt kan hanteras i Resource Central och personalen kan ägna tiden åt andra uppgifter, så att ni får bättre effektivitet och lägre total ägandekostnad.

Resource Central är ett komplett mötes- och konferensplaneringsverktyg för interna och externa evenemang, som minskar mötesbudgeten och höjer servicenivån. Resource Central finns tillgänglig på svenska.

 

Download

  

Mötesrumsbokning

ResourceFinder smallc

Tillsammans med Microsoft Outlook® och Exchange Server gör Resource Central det möjligt att snabbt och enkelt hitta de lämpligaste möteslokalerna för dina behov. Resource Central ger dig en grundläggande översikt över alla mötesrum med information om tillgänglighet, bilder av de enskilda rummen och andra viktiga uppgifter som maximal kapacitet, planlösningar och vägbeskrivningar. Få enkelt en översikt över potentiella mötesrum på olika platser, till och med runt om i världen.


Deltagarnas tillgänglighet Order form smallc
Avgör om och när deltagarna är tillgängliga medan du bokar mötesrum. Resource Central hanterar ändringar och avbokningar så att du sparar tid – tid som du i stället kan ägna åt andra uppgifter. Verktyget hjälper dig även att undvika många vanliga misstag, som att glömma bort att avboka möten.

Beställa tjänster
När du har bjudit in deltagarna och bokat ett mötesrum kan du beställa alla tillhörande tjänster.

Funktioner:

 • Visa listor över och boka tillgängliga konferensrum, arbetsstationer och arbetsplatser via Outlook®.
 • Resource Central hanterar alla ändringar och avbokningar.
 • Snabb översikt över alla mötesrum med information om tillgänglighet, bilder och viktiga uppgifter som maximal kapacitet.
 • Intuitivt och användarvänligt gränssnitt.
 • Visa alla interna deltagares tillgänglighet.
 • Beställ via Outlook Web Access.
 • Resource Central har stöd för återkommande möten och alla typer av direktbokningar i en resurskalender.

Back To Top

 

Arbetsplatsbokning

Resource Central är ett lättanvänt verktyg som hjälper användarna i organisationen att skapa scheman för arbetsstationer.

I dagens affärsmiljö tillbringar kunskapsbaserade arbetare endast en bråkdel av sin tid på kontoret. Med kontorshotell har organisationer möjlighet att avsevärt sänka sina fasta kostnader samtidigt som medarbetarna ges möjlighet till flexibla arbetsvillkor.

Organisationer som är intresserade av att utnyttja sina lokaler mer effektivt använder sig i allt större grad av Resource Central för att skapa scheman för arbetsplatser. Med Resource Central kan användare söka efter och boka tillgängliga arbetsplatser efter kategori och plats direkt från Outlook®, antingen i förväg eller vid behov.

Funktioner:

 • Visa listor över och boka tillgängliga arbetsplatser via Outlook®.
 • Använd lokalerna mer effektivt genom att schemalägga och boka arbetsstationer.
 • Intuitivt och användarvänligt gränssnitt.

Back To Top

 

Beställa tjänster

När du bokar ett möte kan du skicka orderbekräftelser automatiskt till alla interna och externa tjänsteleverantörer, t.ex. mötesorganisatörer, catering- och IT-personal.

Översikt för tjänsteleverantörer

Tjänsteleverantörer meddelas automatiskt och får orderformulär. De kan visa och skriva ut beställningar som gjorts av mötesarrangören. Tjänsteleverantörer behöver inte notera ändringar eftersom Resource Central hanterar alla ändringar och avbokningar.

Orderformulären är anpassningsbara till hundra procent och kan ändras efter just dina behov. Det betyder att de tillhörande tjänsterna som är tillgängliga för beställning på varje orderformulär varierar beroende på mötesrummet, byggnaden, platsen eller landet. Med Resource Central kan du boka parkeringsplatser, evenemangsplanering eller vad som helst som motsvarar företagets behov.

Integrering med ERP-system

Slutför order-till-faktura-processen för både interna och externa fakturor genom att integrera Resource Central med företagets redovisningssystem.

Funktioner:

 • Beställ AV-utrustning, catering och andra tjänster i Outlook®-kalendern.
 • Orderbekräftelser skickas automatiskt till t.ex. mötesorganisatörer och cateringpersonal, vilket minskar din arbetsbörda och förbättrar den interna kommunikationen.
 • Visa reserveringar och beställningar i en separat administrationsmodul.
 • Intuitivt och användarvänligt gränssnitt för både mötesarrangörer och tjänsteleverantörer.

Back To Top

 

Förbättra resursutnyttjandet

Extrahera rapporter om resursutnyttjande och övervaka användningen av mötesrum. Resource Central bidrar till bättre siffror i resultatet genom att säkerställa att ni använder era mötesrum och kontorsplatser så effektivt som möjligt. Du kan t.ex. undvika att ha tomma arbetsstationer.

Rapporter om användning av mötesrum

Med Resource Centrals rapportgenerator kan du göra följande:

 • Analysera användningen av rum och arbetsplatser för att utvärdera vilka resurser som över- och underutnyttjas.
 • Använda standardrapporter över resursutnyttjande eller enkelt skapa egna rapporter som motsvarar företagets specifika behov.
 • Generera rapporter som bygger på Microsoft Reporting Services.

Resource Central hjälper dig att besvara frågor som dessa:

 • Vilka rum och arbetsplatser överutnyttjas?
 • Gör sena avbokningar att mötesrummen inte används effektivt?
 • Kan vi undvara några mötesrum och göra kontorsplatser av dem?
 • Hur kan vi förbättra användningen av mötesrum?

Minska mötesbudgeten

Resource Central minskar mötesbudgeten och höjer produktiviteten eftersom du snabbt kan boka resurser och tjänster. Använd vår kalkylator för en uppskattning av hur mycket du kan sänka mötesbudgeten genom att implementera Resource Central.

Back To Top

 

Välkomna gäster

Resource Central hjälper dig att ge ett gott intryck till besökare som kommer till företagets kontor för första gången. När besökarna går in genom dörren och in i byggnaden skapar de sig omedelbart en åsikt om företaget. Om besökarna är nya eller potentiella kunder kan de bli trogna kunder om de får ett varmt välkomnande samt snabb och korrekt information. Med Resource Central känner sig besökarna välkomna och informerade, samtidigt som personalen får tid över till andra viktiga uppgifter.

Skriv ut besöksbrickor och skanna streckkoder

Ge besökarna utskrivna besöksbrickor. Med besöksbrickor undviker du de ansträngda ögonblicken när du inser att du har glömt någons namn, vilket kan skada relationer med potentiella kunder eller partner. Skanna streckkoder och håll enkelt reda på registrerade besökare, så att du vet vilka som har kommit och vilka som inte har det utan att du behöver använda papper och penna. Personalen får mer tid till att prata med besökarna och få dem att känna sig välkomna.

E-postaviseringar minimerar väntetiden

Med e-postaviseringar minimeras väntetiden både för dig och för besökarna. När besökarna kommer får du en e-postavisering så att du omgående kan gå till receptionen eller mötesrummet och hälsa dem välkomna. Om besökarna är sena kan du arbeta med annat i stället för att vänta på att de ska komma. E-postaviseringar frigör också tid för receptionisten som kan ägna sig åt andra uppgifter i stället för att ringa dig på ditt kontor och meddela när någon besökare kommer.

Funktioner:

 • Skriv ut besöksbrickor.
 • Skanna streckkoder för snabb registrering.
 • Få e-postaviseringar när besökare anländer.

 

Mer information

Klicka här och läs mer om Resource Central
 

Back To Top

Mer information Klicka här om du vill ha en fullständig förteckning över de tekniska kraven, revisionshistoriken eller våra användarhandledningar för produkten.

Pris : Kontakta en Add-On Products-representant och få en personlig offert.

 

Back To Top

 

Kombinera med en lösning för digitala skyltar

En lösning för digitala skyltar förbättrar ytterligare besökarnas första intryck av företaget. DGI kiosk image smallc Med vårt orienteringsalternativ kan digitala skyltar till och med hänvisa besökarna till rätt mötesrum.

Integrera med en lösning för digitala skyltar

Du kan integrera Resource Central med våra lösningar för digitala skyltar, Digital Sign Service och Ariadne. Våra lösningar för digitala skyltar kopplas sömlöst till Resource Central och visar automatiskt mötesrumsinformation på era digitala skyltar.

När du bokar rum skickas informationen direkt till digitala skyltar eller bildskärmar i receptionen, utanför mötesrum eller där så är lämpligt.

Vår programvara för digitala skyltar kan användas med all maskinvara som bygger på iOS, Android och Windows 7, samt med skyltar från Modulex.

Back To Top